memoriam120

op 24 juni 2020 overleed op 72 jarige leeftijd onze gildebroeder Guus de Backer

Guus was 44 jaar lid van ons gilde.

 

memoriam120

Op 15 april 2020 overleed op 86 jarige leeftijd onze Gildezuster Mevr. Snelder-Kraaijvanger.

Zij was de weduwe van onze Gildebroeder Wim Snelder  die op 25 maart 2019 overleed.

Wim werd in 2017 nog gehuldigd vanwege zijn 60 jarig lidmaatschap.

 

Memoriam

memoriam120

Afgelopen donderdag 19 september 2019 werd door ons Gilde tijdens de afscheidsdienst met gilde-eer afscheid genomen van onze gildebroeder Jan Michiels.

Jan was een gewaardeerd en (ondanks zijn hoge leeftijd van 88 jaar) een zeer actief lid.

Jan was al meer dan 60 jaar lid en heeft diverse functies binnen ons gilde vervuld. In 2004 ontving Jan voor zijn verdienste de titel van eredeken. Jan schonk hierop een zilveren wisselschild aan ons gilde waarvoor elk jaar een schietwedstrijd wordt georganiseerd. Dit jaar won Jan het schildje zelf.

Jan maakte ook al geruime tijd deel uit van de schietcommissie.

Afgelopen jaar werd hij tijdens het koningsschieten met zijn echtgenote Miet nog in het zonnetje gezet vanwege zijn 60 jarig huwelijk.

Het gilde St. Joris wenst zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.