Het Zilveren Koningskruisje 2024

Het Zilveren Koningskruisje werd dit jaar gewonnen door Alfred van de Huijgevoort, voor een verslag zie “verschietingen/diversen”

Jan Michiels Wisselschild 2024

Het Jan Michiels Wisselschild 2024 werd na een spannende strijd gewonnen door Henri Bolte.
Bij de Gilde zusters was het Elske Sterken die de vogel naar beneden haalde.
Voor een uitgebreider verslag kijk bij “Verschietingen”

JUBILEUM

Tijdens de viering van Sacramentsdag op 30 mei 2024 ontving onze Gildebroeder Frans Waterschoot de kringonderscheiding vanwege zijn 40 jarig lidmaatschap.

Hij kreeg de onderscheiding opgespeld door onze hoofdman Alfred vd Huygevoort.

Alfred vd Huygevoort nieuwe hoofdman (voorzitter) van Gilde St. Joris.

Afgelopen dinsdag (St. Joris dag) vond na een bezoek aan de kerk voor een H. Mis de jaarvergadering plaats.

Onze huidige hoofdman Jan Nouwens stelde zich niet meer herkiesbaar en daarom moest er een nieuwe hoofdman gekozen worden.

Bij stemming door de leden werd Alfred vd Huygevoort gekozen als nieuwe hoofdman.

Tevens werden er 4 nieuwe leden ingestemd (Harrie Lepelaars, Cor Ansems, Richard Fleerakkers en Rob Staal).

Afgelopen vrijdag vond de jaarlijkse teeravond bij Den Bakker plaats. Een afvaardiging van het kringbestuur van het Kwartier v Oirschot was ook aangeschoven. Het werd een avond vol met plichtplegingen.

Jubilarissen.

Dit jaar had ons Gilde drie jubilarissen.

Bert v Rooij werd door het kringbestuur een speld opgespeld vanwege zijn 60-jarig lidmaatschap. Bert heeft gedurende die 60 jaar bijna alle functies binnen het bestuur bekleed. Hij is tot op de dag vandaag nog steeds vendelier. Bert sukkelt op het moment met zijn gezondheid en wij wensen hem daarom ook van harte beterschap.

Ad Hendriks ontving een kringonderscheiding vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap. Frans Waterschoot, ook 40 jaar lid, zal i.v.m. zijn vakantie op een later tijdstip gehuldigd worden

Hoofdmanschap.

Jan Nouwens gaf vervolgens de functie hoofdman/voorzitter officieel over aan Alfred vd Huygevoort. Alfred ontving de bijbehorende hoofdmanpiek en hem werd de sjerp met HOOFDMAN omgehangen. De voorzittershamer was sinds dinsdag al in zijn bezit.

Jan werd in het zonnetje gezet voor zijn jarenlange inzet. Hij bekleedde de functie van hoofdman al 20 jaar en deed dit met verve. Onder zijn leiding vonden 2 succesvolle Gildefeesten plaats en kunnen we al geruime tijd spreken van een gezonde vereniging. Het is overigens geen afscheid van Jan. Hij blijft lid en zal ons Gilde blijven steunen zoals hij al die jaren gedaan heeft.

Als waardering voor zijn jarenlange inzet als hoofdman werd hij door het bestuur benoemd tot EREHOOFDMAN van ons Gilde. Een titel en de daarbij behorende sjerp mag hij de rest van zijn lidmaatschap dragen.

Van het kringbestuur werd Jan tevens nog onderscheiden met een oorkonde.

Als afsluiting werden door de nieuwe hoofdman de nieuwe leden geïnstalleerd.

Het Gilde St. Joris Hoogeloon feliciteert Jan, Alfred, Bert, Ad, Harrie, Cor, Richard, Rob en hun partners en wenst Alfred veel succes bij het uitvoeren van de functie van Hoofdman. Wij hebben er het volste vertrouwen in.