GILDE ST. JORIS HOOGELOON VIERT 425-JARIGE BESTAAN MET GILDE DAG.
Op 8 en 10 september 2023 viert het Gilde St. Joris haar 425-jarige bestaan een groots gildefeest.
Een 46-tal van Gilden uit de omgeving zullen naar Hoogeloon afreizen om deel te nemen aan de optocht
en de wedstrijden. Aan de Heuvelseweg is dan een groot wedstrijd- en feestterrein (met feesttent) ingericht. Traditioneel komen in de ochtend de genodigden zoals de burgemeester en wethouder, de
hoofdsponsors, de grondeigenaren, onze eigen gildebroeders en gildezusters en de vertegenwoordigers
(bestuurders, keizers, koningen en koninginnen) van de Gilden bijeen voor een H. Mis waarin door onze
pastoor Harm Schilder, onze eredeken pastoor Roland Kerssemakers en emeritus bisschop Mgr. Anton
Hurkmans zal worden voorgegaan. Mgr. Hurkmans vierde afgelopen zaterdag nog zijn 25-jarig jubileum
als bisschop. De H. Mis waarbij iedereen welkom is, zal worden gevolgd door het aanbieden van de
erewijn aan de genodigden door burgemeester W. van Beek namens de gemeente Bladel.
Na een koffietafel gaan de Gilden (sommigen voorafgegaan door een standaardruiter) met hun
tamboers, patroonheiligen, narren, bazuinblazers en vendeliers in hun traditionele uniform in een optocht door het centrum van ons dorp. De optocht zal worden opgeluisterd door de fanfare Wilhelmina en de St. Joris showband. De optocht vertrekt om 12:30 uur. Na terugkomst op het hoofdveld waarbij de kringomroeper alle deelnemende gilden aan het publiek voor zal stellen, zal de officiële opening van de Gilde dag plaatsvinden, gevolgd door een indrukwekkende massale opmars van alle standaardruiters, bazuinblazers, tamboers en vaandeldragers. Bij voldoende deelnemers is er een wedstrijd ringsteken. De deelnemers strijden om diverse zilveren schildjes. Na en tijdens de optocht is iedereen van harte welkom op het terrein aan de Heuvelseweg. Er is een hapje en een drankje verkrijgbaar en ook voor gilde gerelateerd vermaak (met o.a. laserschieten, een springkussen en gildebroek hangen) voor de kinderen zal worden gezorgd. In de feesttent gaat de zeer bekende plaatselijke DJ Tony Macaroni voor de muziek en de sfeer zorgen. De aftrap van het feestweekend is op vrijdagavond 8 september met een z.g. Hollandse Avond met de bekende plaatselijke DJ Luuk Ansems, aangevuld met de feestband “HUL NEST JANSEN”. Deze avond op vrijdag en het feest- en wedstrijdterrein op zondag zijn vrij toegankelijk.
De organisatie hoopt op een grote opkomst en een beetje goed weer. Volgende week zullen er nadere mededelingen volgen i.v.m. tijdelijke afsluitingen en parkeerverboden voor enkele straten i.v.m. de optocht. U zult deze week ook een kleurrijke programmafolder/flyer in het Hoogeloontje aantreffen met daarin alle relevante info over de Gilde dag.

Het organisatiecomité.
Gilde St. Joris Hoogeloon.

Hieronder de route van de optocht door Hoogeloon