GILDE ST. JORIS HOOGELOON VIERT 425-JARIGE BESTAAN MET GILDE DAG.
Op 8 en 10 september 2023 vierde het Gilde St. Joris haar 425-jarige bestaan met een groots gildefeest.

Vrijdag acht september was in de tent aan de Heuvelseweg de aftrap met een zg. Hollandse
avond. Deze avond werd redelijk goed bezocht.
Zondagmorgen was de aanvang van de Gilde dag. Na een H. mis, de erewijn en een koffietafel
voor de genodigden, bestuurders en de vertegenwoordigers van een 45-tal Gilden, stroomde
Hoogeloon vol met gildebroeders en gildezusters, allen in een kleurrijke outfit. Een enkel gilde had
zelfs een standaardruiter, nar of patroonheilige bij. Het kleurrijke gezelschap (in aangepast tenue
i.v.m. het hitteprotocol) trok onder de muzikale begeleiding van onze Showband St. Joris en de
Fanfare Wilhelmina door het centrum van ons dorp. De weergoden waren ons goed gezind,
eigenlijk iets te goed. Ondanks de hoge temperatuur waren er maar enkele personen die last
(lichamelijke klachten) kregen van de hitte. Na de opening met een indrukwekkende traditionele
opmars, vingen de wedstrijden aan. Door een aantal deelnemers werd sportief gestreden om de
zilveren schildjes. De rest zocht verkoeling in de schaduw en nam een drankje.
Ook de ingerichte kinderhoek (op initiatief van Janne Jacobs) onder de naam “High Loon Gilde
Games 2023” was een succes en werd druk bezocht.
Het was tot laat in de avond nog gezellig in de tent.
Wij als Gilde St. Joris Hoogeloon kijken met trots terug op een geslaagd Gilde weekend. Onze
inspanning is niet voor niets geweest.
Een ongeschreven regel is, ga nooit namen noemen bij het bedanken van personen want dan je
vergeet altijd iemand. Maar ik wil toch een uitzondering maken voor alle sponsors en de families
van Rooij en van Heijst, want zij hebben de organisatie van dit evenement mogelijk gemaakt.
Verder iedereen bedankt die op een of andere wijze een bijdrage heeft geleverd aan deze dag.