De algemene ledenvergadering werd i.v.m. Corona op een later tijdstip gehouden en wel op donderdag 14 oktober bij Cafe-Zaal d’n Bakker. Hans Smits nam na een verdienstelijke 10 jaar afscheid van het bestuur en zijn functie wordt ingevuld door Cees Puijenbroek. De functie van Patrick Jacobs als Alferis (welke de laatste 2 jaar was overgenomen door Martij Horrevorts) wordt over genomen door Michel van Rooij.

Na een stemronde traden de volgende leden toe tot het Sint Joris Gilde; Eric Telkamp, Henk Michiels en Henk Swaans ook zijn een aantal jeugdleden toegetreden tot de senioren; Daan van de Huijgevoort, Stein van Selst, Martijn van der Doelen en Erwin Horrevorts.

De nieuwe leden en de jeugdleden die zijn toegetreden tot de senioren; vlnr Henk Swaans, Eric Telkamp, Stein van Selst, Henk Michiels, Daan van de Huijgevoort, Martijn van der Doelen en Erwin Horrevorts.

Hans Smits krijgt van de Koning een presentje uitgereikt voor de 10 verdienstelijke jaren in het bestuur.

Cees Puijenbroek als de nieuwe Regerend Deken.
Michel van Rooij als de nieuwe Alferis